Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái: Gần 100 con trâu, bò bị chết rét, thiệt hại 1,7 tỷ đồng

18:52 | 15/01/2018 138 lượt xem