Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

19:44 | 05/02/2018 171 lượt xem