Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp

17:50 | 01/12/2018 162 lượt xem