Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm Hành chính công

17:18 | 29/04/2018 383 lượt xem