Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông nghiệp

19:28 | 25/10/2018 83 lượt xem