Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền về BHYT và BHXH tự nguyện

17:38 | 30/04/2019 172 lượt xem