Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn để phát triển kinh tế xã hội

18:19 | 10/01/2018 431 lượt xem