TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái đẩy mạnh các hoạt động Khoa học - Công nghệ

19:30 | 17/05/2018 156 lượt xem