LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Yên Bái đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Xaynhabuly (CHDCND Lào)

18:17 | 11/11/2018 211 lượt xem