TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

18:47 | 24/01/2018 457 lượt xem