Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đã giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

15:52 | 03/01/2018 405 lượt xem