TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo

18:09 | 17/10/2018 153 lượt xem