Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái chung tay bảo vệ nguồn nước vì sự phát triển bền vững

19:34 | 22/03/2019 140 lượt xem