Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018

19:43 | 15/08/2017 807 lượt xem