Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Cập nhật kiến thức về chính sách đối ngoại và lễ tân ngoại giao

19:34 | 18/04/2019 83 lượt xem