Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Bồi tụ và lan tỏa tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ

19:38 | 19/03/2019 631 lượt xem