Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

19:56 | 05/12/2018 732 lượt xem