Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Bắt giữ hoa quả khô, đồ dùng điện tử không rõ nguồn gốc

19:53 | 06/06/2019 56 lượt xem