Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:17 | 02/09/2019 229 lượt xem