LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Yên Bái: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20:17 | 02/09/2019 192 lượt xem