Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: 26 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ

19:37 | 20/07/2018 3,440 lượt xem