Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Yên Bái: 250 người khuyết tật được lắp chân giả nhờ "Dự án lắp chân giả Jairpur Foot 2019”

19:45 | 01/06/2019 356 lượt xem