Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: 24 người chết và mất tích do mưa lũ

13:05 | 20/07/2018 2,449 lượt xem