Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân sau Tết chưa cao

19:50 | 23/02/2018 236 lượt xem