Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

19:53 | 06/06/2019 126 lượt xem