Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu

16:18 | 11/02/2020 635 lượt xem