Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xuân về trên vùng nông thôn mới Văn Chấn

19:54 | 30/01/2019 162 lượt xem