HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Xét công nhận xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

18:56 | 26/09/2019 127 lượt xem