Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Xét công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

19:41 | 02/12/2019 152 lượt xem