TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Xây dựng và phát triển làng nghề

19:31 | 30/12/2018 119 lượt xem