Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Xây dựng nông thôn mới cần tư duy mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp

20:03 | 28/06/2018 210 lượt xem