Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh

19:55 | 26/04/2019 117 lượt xem