Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xác định được đối tượng gây cháy rừng tại xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu

19:40 | 05/03/2018 422 lượt xem