Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

19:14 | 28/02/2019 212 lượt xem