Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Việt Cường huyện Trấn Yên nỗ lực cán đích nông thôn mới

19:47 | 31/01/2018 847 lượt xem