LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên với nghị quyết phát triển kinh tế.

19:41 | 25/08/2016 691 lượt xem