Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Vân Hội – Huyện Trấn Yên học tập và làm theo lời Bác

16:41 | 11/07/2017 775 lượt xem