Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Tuy Lộc, TP Yên Bái khuyến khích người dân phát triển kinh tế

18:18 | 26/05/2018 398 lượt xem