Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Trúc Lâu - huyện Lục Yên trên chặng đường về đích nông thôn mới

18:52 | 15/01/2018 1,666 lượt xem