Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên cán đích nông thôn mới

19:06 | 21/05/2018 433 lượt xem