Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Xã Thịnh Hưng huyện Yên Bình nỗ lực xây dựng nông thôn mới

20:30 | 09/11/2017 554 lượt xem