Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 4

19:11 | 18/08/2018 305 lượt xem