Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Phúc Lợi huyện Lục Yên học tập và làm theo Bác

18:48 | 13/07/2018 523 lượt xem