Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

18:02 | 03/11/2018 183 lượt xem