TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

18:02 | 03/11/2018 269 lượt xem