Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên khắc phục hậu quả mưa lũ

19:48 | 26/07/2018 1,037 lượt xem