Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Mông Sơn huyện Yên Bình phát triển chăn nuôi bò theo hướng tập trung

18:43 | 10/07/2017 526 lượt xem