Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

18:44 | 16/06/2018 1,129 lượt xem