TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

18:44 | 16/06/2018 981 lượt xem