Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Hạnh Sơn huyện Văn Chấn tổ chức Lễ Xên Đông

19:08 | 28/02/2018 575 lượt xem