Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới

17:43 | 17/06/2018 212 lượt xem