TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

19:14 | 11/07/2018 534 lượt xem