Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn nỗ lực cán đích nông thôn mới

19:38 | 05/10/2018 513 lượt xem